Kasutustingimused
Tere tulemast Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ veebilehele!
Käesolevad kasutustingimused kirjeldavad RP Konsult Jõgeva OÜ veebilehe kasutamise reegleid. Veebileht asub aadressil https://rpkonsult.ee.
Veebilehele juurdepääsu taotlemisega nõustute järgnevate kasutustingimustega. Palume Teil mitte jätkata veebilehe kasutamist, kui te ei nõustu kõigi siin sätestatud tingimustega. Meie kasutustingimused on loodud Terms And Conditions Generator ja Privacy Policy Template abiga.
Kasutustingimustele, privaatsuseeskirjale, vastutust välistavale klauslile ja kõigile kokkulepetele kehtib järgmine terminoloogia: „Klient“ ja „Teie“ viitab Teile kui veebilehe kasutajale vastavalt kasutustingimustele. „Ettevõte“ ja „meie“ viitavad meie Ettevõttele. „Osapool“, „Osapooled“ või „Meie“ viitab Kliendile ja Ettevõttele. Kasutustingimused kohalduvad pakkumustele ja võimalikele maksetele, et pakkuda Kliendile kõige sobilikumat teenindust vastavalt Ettevõtte poolt pakutavale Teenusele ning Hollandi seadustele. Eelpool nimetatud terminite mistahes muu ainsuse või mitmuse vorm suure- või väikse algustähega on võrdväärne ning samatähenduslik terminiga.
Küpsised
Me kasutame oma Teenuse pakkumisel küpsiseid. Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ veebilehe juurdepääsu taotlemisega nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt RP Konsult Jõgeva OÜ privaatsuspoliitikale.
Suurem osa interaktiivsetest veebilehtedest kasutab küpsiseid kasutaja detailide talletamiseks veebilehe külastuse vältel. Meie veebileht kasutab küpsiseid teatud funktsionaalsuste võimaldamiseks, et külastajatel oleks lihtsam meie veebilehte kasutada. Ka mõni meie filiaal või reklaamipartner võib küpsiseid kasutada.
Litsents
Kui ei ole teisiti ette nähtud, kuulub kogu Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ pakutava materjali intellektuaalomand RP Konsult Jõgeva OÜ-le ja meie litsentsimüüjatele. Kõik autoriõigused on kaitstud. Te võite Ettevõtte pakutud materjale kasutada oma isiklikuks tarbeks, järgides käesolevates kasutustingimustes sätestatud piiranguid.
Teil on keelatud:
• Avaldada Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ pakutud materjali
• Müüa või välja rentida Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ pakutud materjale või müüa nende all-litsentsi
• Reprodutseerida, duplitseerida või kopeerida Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ pakutud materjale
• Levitada Raamatupidamisbüroo RP Konsult Jõgeva OÜ veebilehe sisu
Käesolev kokkulepe jõustub tingimustes sätestatud kuupäeval.
Veebilehe teatud funktsionaalsused võimaldavad kasutajatel postitada ja vahetada arvamusi ning informatsiooni veebilehe kohta. Ettevõte ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare üle enne nende veebilehel ilmumist. Kommentaarid ei väljenda Ettevõtte enda, meie agentide ega partnerite vaateid ja arvamusi, vaid kommentaari postitaja omi. Kooskõlas kohalduva õigusega ei vastuta Ettevõte kommentaaride ega nende veebilehele postitamise või ilmumise tagajärjel tekkinud nõuete, kahju ega kantud kulutuste eest.
RP Konsult Jõgeva OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kommentaarid, mida võib tõlgendada sobimatu, solvava või kasutustingimusi rikkuvana.
Käesolevaga kinnitate, et:
• Te olete õigustatud postitama meie veebilehele kommentaare ja Teil on selle tegemiseks olemas kõik vajalikud load ja nõusolekud
• Teie kommentaarid ei riku kolmandate isikute autoriõigusi, sh piiramatut autoriõigust, patendi- ega kaubamärgiõigust
• Teie kommentaarid ei sisalda laimu, solvanguid ega ole oma sisu poolest muul moel õigusvastased ega vastuolus õigusega privaatsusele
• Teie kommentaarid ei propageeri ega reklaami äritegevust ega õigusvastast tegevust.
Käesolevaga annate Ettevõttele lihtlitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ning lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja redigeerida kõiki Teie kommentaare kõikvõimalikes vormides, formaatides ja andmekandjates.
Meie sisule linkimine
Ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta võivad meie veebilehele linkida järgmised organisatsioonid:
• Valitsusasutused;
• Otsingumootorid;
• Uudisteorganisatsioonid;
• Veebikataloogid võivad meie veebilehele linkida samal moel nagu teistele äridele; ja
• Üldtunnustatud akrediteeritud ärid, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud ostukeskused ja heategevuslikud korjandusgrupid, kes ei tohi meie veebilehele nõusolekuta linkida.
Eelpool nimetatud organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, meie väljaannetele või muule veebilehel leiduvale informatsioonile, juhul kui link: (a) ei ole ühelgi moel petlik; (b) ei vihja petlikult sponsorlussuhtele ega toetuse avaldamisele linkivale osapoolele ega tema toodetele või teenustele; ja (c) sobitub linkiva osapoole veebilehe konteksti.
Me võime kaaluda ja anda loa meie veebilehele linkimiseks ka järgmistele organisatsioonidele:
• üldtuntud tarbija- ja/või äriinformatsiooni allikad;
• dot.com kommuunid;
• heategevusi esindavad ühendused või teised grupid;
• veebikataloogid;
• internetiportaalid;
• raamatupidamis-, õigus- ja nõustamisbürood; ja
• haridusasutused ja kaubandusühendused.
Me anname eelpool nimetatud organisatsioonidele loa meie veebilehele linkida, juhul kui leiame, et: (a) link ei mõjuta meid kahjulikult; (b) meil ei ole organisatsiooniga negatiivseid kogemusi; (c) linkimisest saadav kasu kompenseerib Ettevõtte puudumise; ja (d) link esitatakse üldlevinud informatsiooni kontekstis.
Need organisatsioonid võivad meie kodulehele linkida, juhul kui link: (a) ei ole ühelgi moel petlik; (b) ei vihja petlikult sponsorlussuhtele ega toetuse avaldamisele linkivale osapoolele ega tema toodetele või teenustele; ja (c) sobitub linkiva osapoole veebilehe konteksti.
Kui Te olete ülalpool teises lõigus loetletud organisatsioonide seas ning huvitatud meie veebilehele linkimisest, peate sellest meile teada andma e-posti teel. Palume Teil kirjas märkida oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktandmed, oma veebilehe URL, loetelu kõigi veebilehtede URL-idest, millel Te soovite meie veebilehele linkida, ning loetelu kõigist URL-idest meie veebilehel, millele Te soovite linkida. Vastame Teile 2-3 nädala jooksul.
Nõusoleku saanud organisatsioonid võivad meie veebilehele linkida järgnevalt:
• Kasutades meie Ettevõtte tegevusnime; või
• Kasutades URL-i, millele lingitakse; või
• Kirjeldades meie veebilehte muul moel, mis sobitub loogiliselt konteksti ja linkiva osapoole veebilehe sisu formaati.
RP Konsult Jõgeva OÜ logo või teiste jooniste mistahes kasutamine on kaubamärgilitsentsi kokkuleppe puudumisel keelatud.
iFrame’i kasutamine
Ilma eelneva heakskiidu ja kirjaliku nõusolekuta on keelatud luua meie veebilehtedele raame, mis muudavad mistahes moel meie veebilehe välimust.
Vastutus sisu eest
Me ei vastuta sisu eest, mis ilmub Teie veebilehel. Te võtate kohustuse meid kaitsta mistahes nõuete eest, mis tulenevad meile Teie veebilehel avaldatud sisust. Meie veebilehele suunavaid linke ei tohi olla saitidel, mille sisu saab tõlgendada laimava, ebasündsa või kriminaalsena või mis rikuvad kolmandate osapoolte õigusi või toetavad selliseid rikkumisi.
Teie privaatsus
Palume Teil lugeda privaatsuspoliitikat.
Õiguste reservatsioon
Me jätame endale õiguse nõuda mõne või kõigi enda veebilehele suunavate linkide eemaldamist. Te nõustute meie nõudmisel eemaldama koheselt kõik lingid, mis suunavad meie veebilehele. Me jätame endale õiguse igal ajal täiendada kasutustingimusi ja linkimispoliitikat. Meie veebilehele linkimisega nõustute Te jälgima ja järgima neid linkimisreegleid ja -tingimusi.
Linkida eemaldamine meie veebilehelt
Kui Te leiate meie veebilehelt lingi, mis on Teile mistahes põhjusel vastumeelne, saate meiega ühendust võtta igal ajal. Me kaalume lingi eemaldamist, kuigi meil ei ole sellist kohustust ja me ei pea Teile koheselt vastama.
Me ei taga, et informatsioon meie veebilehel on alati korrektne. Me ei garanteeri veebilehe sisu täielikkust ega korrektsust ega luba, et veebileht jääb kättesaadavaks või et veebilehte uuendatakse regulaarselt.
Vastutuse välistamine
Me välistame kohalduva õiguse poolt maksimaalses lubatud määras kõik omapoolsed tagatised ja garantiid, mis on seotud meie veebilehe ja selle kasutamisega. Miski selles alajaotuses ei:
• piira ega välista meie ega Teie vastutust surma või isikliku füüsilise vigastuse korral;
• piira ega välista meie ega Teie vastutust pettuse või petturliku eksitamise korral;
• piira ega välista meie ega Teie vastutust moel, mis on vastuolus kohalduva õigusega.
Käesolevas alajaotuses ja mujal nendes kasutustingimustes sätestatud piirangud ja keelud: (a) alluvad eelnevale alajaotusele; ja (b) reguleerivad kogu käesolevast alajaotusest tingitud vastutust, kaasa arvatud vastutust, mis on tekkinud lepingulistest ja lepinguvälistest suhetest ning seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest.
Seni, kuni meie veebileht ning sellel leiduv informatsioon ja teenused on tasuta, ei vastuta me mistahes kahju tekkimise eest.