Sul on väga hea äriplaan ja tahad kohe tegutsema asuda. Sisuliselt saad kõik toimingud tehtud kodus, kuid ei taha, et kogu maailm Sinu kodust aadressit teaks. Ei ole mõtet hakata ka sellepärast kusagil bürood üürima ja postiasutuse postkastiteenus ei ole Sinu jaoks nii “IN”, et seda usinalt kasutama hakata. Põhjuseid võib tuua veelgi.

Aadressiteenus ongi sellepärast hea, et kõik Sinu paberkandjal dokumendid käivad läbi meie: postiljon toob dokumendid meile büroosse ja meie saadame nad Sulle edasi täpselt nii nagu soovid: näiteks paberkandjal või siis hoopis skanneeritud kujul e-mailile. Variante on mitmeid!

Aadressiteenus

Hind alates

32 €

ühe firma kohta

Aadressiteenus

Mida silmaspidada?

Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
(1) Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht.

Alates 01.01.2009 on vastavalt Äriseadustikule võimalus registrikaardile kanda täiendav aadress kuhu dokumente saata.

ÄS § 63.1. Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik. Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühingu filiaal, võib lisaks oma aadressile esitada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele saab sellele isikule kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente. Kolmandate isikute suhtes kehtib nimetatud isiku õigus võtta ettevõtja nimel vastu ettevõtja menetlusdokumente vastavalt käesoleva seadustiku § 34 lõikes 2 sätestatule. Isiku aadress kantakse registrikaardile õigusliku seisundi veergu.

  • Võtame kõik Sulle saadetud posti vastu.
  • Edastame posti Sulle regulaarselt ja kokkulepitud sagedusega e-mailile.
  • 1 kord kuus saadame Sulle originaalid või hävitame need.

Osutame aadressiteenust 12 kuu kaupa, kus:

  • ühe kuu hinnaks on 32 eurot ja
  • aasta maksumuseks on 384 eurot.
Tähtsad seadusepügalad

Mida silmaspidada?

Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
(1) Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht.

Alates 01.01.2009 on vastavalt Äriseadustikule võimalus registrikaardile kanda täiendav aadress kuhu dokumente saata.

ÄS § 63.1. Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik. Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühingu filiaal, võib lisaks oma aadressile esitada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele saab sellele isikule kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente. Kolmandate isikute suhtes kehtib nimetatud isiku õigus võtta ettevõtja nimel vastu ettevõtja menetlusdokumente vastavalt käesoleva seadustiku § 34 lõikes 2 sätestatule. Isiku aadress kantakse registrikaardile õigusliku seisundi veergu.

Teenus sisaldab
  • Võtame kõik Sulle saadetud posti vastu.
  • Edastame posti Sulle regulaarselt ja kokkulepitud sagedusega e-mailile.
  • 1 kord kuus saadame Sulle originaalid või hävitame need.
Hinna kujunemine

Osutame aadressiteenust 12 kuu kaupa, kus:

  • ühe kuu hinnaks on 32 eurot ja
  • aasta maksumuseks on 384 eurot.