Firmat saab asutada elektrooniliselt Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Ettevõtjaportaali kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardiga, mobiiltelefoniga või internetipanga kaudu.

Ettevõtjaportaali sisenemisel valida menüüst “Ettevõtja registreerimine ja andmete muutmine”.

Avanevas aknas on põhimõtteliselt 2 valikut: uue ettevõtja registreerimine ja ettevõtja andmete muutmine. Vastavalt sellele, mis toimingut teha soovitakse, tuleb ka valida neist üks.

Firma asutamine

Hind

25 €

ühe firma kohta

Firma asutamine

Kuidas asutada uut firmat?

Uue ettevõtja registreerimisel saab valida, mis liiki ettevõtet registreeritakse:

 • Osaühing (kiirmenetlus)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Usaldusühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Täisühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Mittetulundusühing (tavamenetlus)

Valides ühe ettevõtte liigi, selgitatakse kandeavalduse esitajale erinevaid asjaolusid seoses kiir- ja tavamenetlusega Äriregistris. Pärast läbilugemist on lehekülje allservas nupp “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”. Järgneval lehel palutakse enne avalduse koostamist tutvuda selgitustega valitud ettevõtlusvormi kohta. Olles jällegi kõigega tutvunud, saab edasi liikuda vajutades nupule “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”. Igaks juhuks kuvatakse nüüd erinevaid võimalikke kasulikke linke, siit saab samuti edasi liikuda nupuga “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”.

Lõpuks avaneb vorm, kus saab paika panna kõik vajalikud detailid:

 • Ärinimi – kui nimi on väljamõeldud, saab soovitu siia kirjutada ja ka kohe kontrollida, ega juhuslikult mõnda sarnast juba olemas ei ole.
 • Aadress – milline on ettevõtte juriidiline aadress, see ei pea langema kokku siis tegevuskoha aadressiga. Väiksematel firmadel on see enamasti omaniku ja/või juhatuse liikme kodune aadress.
 • Kapital – miinimumkapital on Eestis 2500 €, kuid ettevõtte võib asutada ka suurema osakapitaliga. Seega märkida siia ära sobiv summa.
 • Isikud kandes – siia saab sisestada juhatuse liikmed, prokuristid ja isikud, kes võivad saada kätte menetlusdokumente.
 • Esindusõiguse erisused – juhul kui neid on, siis saab vajalikud märked teha siia. Näiteks juhatuse liikmed võivad esindada ainult koos jne.
 • Õiguslik vorm – see on juba ennem täidetud.
 • Majandusaasta – üldlevinud on, et majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril. Samas kui ettevõtte tegevus on sesoonne, siis tasuks majandusaasta algus ja lõpp sättida sesooni lõpule, näiteks 01. august – 31. juuli.
 • Asutajad – siin saab siis varem määratud kapitali laiali jagada osanike vahel.
 • Põhikiri – üldjuhul soovitame valida standard põhikirja, juhul kui on mingeid erisoove, siis tasuks eelnevalt konsulteerida juristiga.
 • Kandevälised isikud – siin saab ära tuua audiitori ja nõukogu liikmed (juhul kui need olemas on).
 • Sidevahendid – siin saab ära märkida telefonid, faksid, e-mailid, kodulehe aadressid internetis jne.
 • Kavandatav põhitegevusala – avanevast valikust on suhteliselt mugav leida sobiv tegevusala ja see siia märkida.
 • Kandeavaldusega esitatavad lisadokumendid – sõltuvalt toimingust, saab siia lisada juurde faile. Siinkohal märgime ära, et paslik on lisatud failid digitaalselt eelnevalt allkirjastada.

Kui kõik andmed on sisestatud, siis vajutda aga lehekülje alumises vasakus nurgas olevat nuppu “Kontrolli kandeavalduse andmeid”.

Järgnevalt on vaja tasuda riigilõiv, teha osakapitali sissemakse (mitme osaniku puhul, siis igal osanikul eraldi!), lisada digitaalsed allkirjad ja saata kandeavaldus menetlusse.

NB! Käesolev selgitus on lühike kokkuvõte tehtavatest toimingutest. Vastutus tehtud toimingu tegemisel, lasub toimingu teostajal endal!

Kuidas saada täpsemat infot osaühingu asutamise kohta?

Väga hästi on kõik lahtikirjutatud allpool toodud lingil. Lisaks on ka ära toodud, mida teha:

 • enne osaühingu asutamist;
 • osaühingu asutamisel;
 • ja pärast osaühingu asutamist.

https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-loomine/osauehingu-asutamine/

Teenustasu hinnaks on 25 eurot.

Selle teenuse puhul ei ole tunni hinda, vaid ühekordne teenustasu hind ühe firma kohta.

Keerulisemate toimingute puhul jätame endale vabaduse lisada tunni hinda, milleks on 35 eurot tunnis.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas asutada uut firmat?

Uue ettevõtja registreerimisel saab valida, mis liiki ettevõtet registreeritakse:

 • Osaühing (kiirmenetlus)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Usaldusühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Täisühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
 • Mittetulundusühing (tavamenetlus)

Valides ühe ettevõtte liigi, selgitatakse kandeavalduse esitajale erinevaid asjaolusid seoses kiir- ja tavamenetlusega Äriregistris. Pärast läbilugemist on lehekülje allservas nupp “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”. Järgneval lehel palutakse enne avalduse koostamist tutvuda selgitustega valitud ettevõtlusvormi kohta. Olles jällegi kõigega tutvunud, saab edasi liikuda vajutades nupule “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”. Igaks juhuks kuvatakse nüüd erinevaid võimalikke kasulikke linke, siit saab samuti edasi liikuda nupuga “Kinnitan, et soovin asutamisega jätkata”.

Lõpuks avaneb vorm, kus saab paika panna kõik vajalikud detailid:

 • Ärinimi – kui nimi on väljamõeldud, saab soovitu siia kirjutada ja ka kohe kontrollida, ega juhuslikult mõnda sarnast juba olemas ei ole.
 • Aadress – milline on ettevõtte juriidiline aadress, see ei pea langema kokku siis tegevuskoha aadressiga. Väiksematel firmadel on see enamasti omaniku ja/või juhatuse liikme kodune aadress.
 • Kapital – miinimumkapital on Eestis 2500 €, kuid ettevõtte võib asutada ka suurema osakapitaliga. Seega märkida siia ära sobiv summa.
 • Isikud kandes – siia saab sisestada juhatuse liikmed, prokuristid ja isikud, kes võivad saada kätte menetlusdokumente.
 • Esindusõiguse erisused – juhul kui neid on, siis saab vajalikud märked teha siia. Näiteks juhatuse liikmed võivad esindada ainult koos jne.
 • Õiguslik vorm – see on juba ennem täidetud.
 • Majandusaasta – üldlevinud on, et majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril. Samas kui ettevõtte tegevus on sesoonne, siis tasuks majandusaasta algus ja lõpp sättida sesooni lõpule, näiteks 01. august – 31. juuli.
 • Asutajad – siin saab siis varem määratud kapitali laiali jagada osanike vahel.
 • Põhikiri – üldjuhul soovitame valida standard põhikirja, juhul kui on mingeid erisoove, siis tasuks eelnevalt konsulteerida juristiga.
 • Kandevälised isikud – siin saab ära tuua audiitori ja nõukogu liikmed (juhul kui need olemas on).
 • Sidevahendid – siin saab ära märkida telefonid, faksid, e-mailid, kodulehe aadressid internetis jne.
 • Kavandatav põhitegevusala – avanevast valikust on suhteliselt mugav leida sobiv tegevusala ja see siia märkida.
 • Kandeavaldusega esitatavad lisadokumendid – sõltuvalt toimingust, saab siia lisada juurde faile. Siinkohal märgime ära, et paslik on lisatud failid digitaalselt eelnevalt allkirjastada.

Kui kõik andmed on sisestatud, siis vajutda aga lehekülje alumises vasakus nurgas olevat nuppu “Kontrolli kandeavalduse andmeid”.

Järgnevalt on vaja tasuda riigilõiv, teha osakapitali sissemakse (mitme osaniku puhul, siis igal osanikul eraldi!), lisada digitaalsed allkirjad ja saata kandeavaldus menetlusse.

NB! Käesolev selgitus on lühike kokkuvõte tehtavatest toimingutest. Vastutus tehtud toimingu tegemisel, lasub toimingu teostajal endal!

Kuidas saada täpsemat infot osaühingu asutamise kohta?

Väga hästi on kõik lahtikirjutatud allpool toodud lingil. Lisaks on ka ära toodud, mida teha:

 • enne osaühingu asutamist;
 • osaühingu asutamisel;
 • ja pärast osaühingu asutamist.

https://www.eesti.ee/et/ettevotja/ettevotte-loomine/osauehingu-asutamine/

Hinna kujunemine

Teenustasu hinnaks on 25 eurot.

Selle teenuse puhul ei ole tunni hinda, vaid ühekordne teenustasu hind ühe firma kohta.

Keerulisemate toimingute puhul jätame endale vabaduse lisada tunni hinda, milleks on 35 eurot tunnis.