Raamatupidamisteenus on hea, mugav ja universaalne lahendus igat liiki ettevõtjale ja ettevõttele raamatupidamise sisseseadmisel. Suurus ei oma tähtsust, on siis ühe-mehe firma või mitmesaja töötajaga. Koheselt on võimalik kasutada proffesionaalseid teadmisi, oskusi ja ka töökohta. Pealegi, nii saab päris palju kokkuhoida.

Büroo töötajad teavad alati, milliseid raamatupidamisalaseid dokumente on vaja esitada, kellel esitada ja millal esitada.

Raamatupidamine

Osaühingule

Hind alates

45 €

kuus

Raamatupidamise aruanne

FIE-le

Hind alates

35 €

kuus

Raamatupidamine

MTÜ-le

Hind alates

35 €

kuus

Kogemus: koos tehes on alati võimalik nõu küsida, midagi täpsustada. Mitmele firmale raamatupidamist tehes, hoiame ennast kursis viimaste seadusemuudatustega.

Kvaliteet: raamatupidamine ei ole koht, kus saab kvaliteedile teha mööndusi. Aruanded vajavad esitamist. Dokumendid vajavad sisestamist. Täpselt, kiiresti ja korrektselt.

Paberivaba raamatupidamine: skaneerime kõik paberdokumendid arvutisse ja seome vastavate tehingutega programmis. Mappide vahele ei jää enam sisuliselt mitte midagi.

Online ligipääs: saad ligipääsu programmile 24/7, seega kõikidele dokumentidele, sh ka nendele, mis oled meile saatnud paberil.

Turvalisus: kõik elektroonilised andmed on turvaliselt kaitstud ja ka varundatud.

Nõustamine: Sul on olemas kindel partner, kellele helistada, kelle käest küsida, keda võid kinnisilmi usaldada. Igas äris on momente, kus tekib kahtlus, kas teha ühte või teistmoodi.

Mis on aga kõige peamine – Sa saad keskenduda enda ärile! Selle juhtimisele ja paremale töökorraldamisele!

Teenust kasutades ei ole vaja

 • otsida uut töötajat;
 • organiseerida täiendavat töökohta büroos;
 • osta vajaminevat tehnikat;
 • osta või rentida majandustarkvara;
 • muretseda tarkvara uuenduste pärast;
 • maksta hooldustasusid;
 • muretseda koolitamise pärast;
 • otsida puhkuseasendajat;
 • arhiveerida raamatupidamise dokumente;
 • ja palju muud!

Raamatupidamisarvestust

 • Raamatupidamise sisseseadmine (sh algbilansi koostamine)
 • Dokumentide korrastamine ja vajalike rekvisiitide olemasolu kontroll
 • Dokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine
 • Pea- ja päevaraamatu pidamine
 • Müügi- ja ostuvõlgade arvestus (reskontrod)
 • Käibevahendite arvestust (kassa, pank jms)
 • Lähetuse aruannete koostamist ja päevarahade arvestust (komandeeringud)
 • Aruandlust aruandvate isikutega (majanduskulud)
 • Müügiarvete koostamine
 • Maksekorralduste ettevalmistamine pangas vastavalt maksetähtajale

Põhivarade ja väikevahendite arvestust

 • Põhivarade arvelevõtmine ja nende mahakandmine
 • Põhivara kaardi pidamine
 • Väikevahendite arvestus
 • Kulumi arvestus

Palga- ja personaliarvestust

 • Töölepingute haldus, sh erinevate üleandmis-vastuvõtmis aktide vormistamine
 • Tööajaarvestus, sh tööajatabelite koostamine
 • Palgalipikute koostamine ja vastavate tabelite pidamine
 • Tasumisele kuuluvate palkade arvutamine ja maksefaili ettevalmistamine ja/või panka üleslaadimine
 • Puhkusetasude arvestus
 • Puhkusepäevade arvestus
 • Töötajale tõendite koostamine

Tööajatega on seotud lisaks palgale veel ka muid igapäevases tegevuses ettetulevaid toiminguid:

 • kulutuste hüvitamine (ehk siis majanduskulude hüvitamine);
 • lähetuste arvestamine (ehk siis komandeeringud ja nendega seotud päevarahad)

Maksuarvestust

 • Käibemaksu arvestus (vajadusel)
 • Maksude arvutamine palkadelt
 • Erisoodustustelt ja muudelt ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksude arvutamine
 • Ettevõtte tulumaksuarvestus (dividendid)

Nõustamist

 • Raamatupidamise sisseseadmisel
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
 • Majandusaasta aruande koostamisel
 • Maksuriskide hindamisel ja kavandamisel

Aruandlust

 • Käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Palkadelt (TSD) arvestatud maksude deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Muude deklaratsioonide esitamine
 • Füüsilise isiku tulude deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Vahebilansi ja -kasumiaruande koostamine
 • Statistikaaruanded (neid on päris palju!)

Majandusaasta aruande koostamine

 • Kontode saldode inventeerimine, sh saldoteatiste saatmine partneritele
 • Inventuurilehtede koostamine
 • Koostame Äriregsitri infosüsteemis majandusaasta aruande
 • Audiitorile dokumentide ettevalmistamine ja vajadusel selgituste andmine

Arhiveerimist

 • Dokumentide säilitamist kogu lepinguperioodi jooksul (digitaalselt)
 • Dokumentide hävitamist pärast tähtaja möödumist

Raamatupidamise taastamine

 • Eelmiste arvestusperioodide majandustehingute taastamine ja nende kandmine raamatupidamisse
 • Kaotsiläinud dokumentide taastamine (päringud ostjatelt või tarnijatelt dokumendi koopiate saamiseks jms)

Muud teenused

 • Maksukontrolliks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja väljatrükkide tegemine
 • Volituse alusel esindame klienti ametiasutustes (Maksuamet, Haigekassa jms)
 • Likvideerimisbilansi koostamine
 • Muu aruandlus vastavalt soovile, näiteks objekti tulemi arvestus
 • Paberile trükitavad arved ja aruanded
 • Dokumentide printimine, kopeerimine ja skanneerimine (kuni A3 formaadis, must-valgelt või värviliselt)

Raamatupidamise teenustasu sõltub tehtava töö mahukusest. Mida vähem tööd tehakse, seda väiksem on teenustasu arve.

Töö mahukus sõltub majandustehingute hulgast ja dokumentide töötlusele kuluvast ajahulgast.

Meie firmas on kasutusel grupihaldus tarkvara eGroupWare, milles registreerime kõik kliendile tehtavad tööd minuti täpsusega:
– dokumentide sorteerimine ja korrastamine;
– dokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi;
– saldode kontrollimine;
– aruandluse koostamine;
– maksudeklaratsioonide esitamine jms.

Näiteks: kui firmas on ühes kuus 10 müügiarvet, 5 ostuarvet, 11 pangatehingut ja 1 töötaja, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu mitte käibemaksukohustuslasele ligikaudu 52 eurot. Kui firma on aga käibemaksukohustuslane, siis on teenustasu ligikaudu 56 eurot.

Mitte käibemaksukohustuslastele osutame teenust ka kvartali, poolaasta või aasta kaupa. Sellisel juhul oleks teenustasu vastavalt ülaltoodud näitele: kvartalis ligikaudu 104 eurot, poolaastas ligikaudu 197 eurot ja aastas ligikaudu 368 eurot. Seega väiksemad firmad saavad sellisel kujul hoida raamatupidamisteenuse pealt päris palju kokku.

Suurema dokumentide mahuga kliendid saavad dokumentide hulga pealt allahindlust, seda põhjusel, et firma spetsiifikasse süvenemine võtab oluliselt vähem aega.

Näiteks: kui firmas on 100 müügiarvet, 50 ostuarvet, 120 pangatehingut, 10 kassatehingut ja 5 töötajat, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu ligikaudu 379 eurot.

Põhimõtteliselt võib kokkuvõtteks öelda, et mida suuremat hulka dokumente korraga töötleme, seda odavamaks läheb ühe dokumendi töötlemise hind.

Personaalse pakkumise saamiseks palume saata meile hinnapäring.

Eelised

Kogemus: koos tehes on alati võimalik nõu küsida, midagi täpsustada. Mitmele firmale raamatupidamist tehes, hoiame ennast kursis viimaste seadusemuudatustega.

Kvaliteet: raamatupidamine ei ole koht, kus saab kvaliteedile teha mööndusi. Aruanded vajavad esitamist. Dokumendid vajavad sisestamist. Täpselt, kiiresti ja korrektselt.

Paberivaba raamatupidamine: skaneerime kõik paberdokumendid arvutisse ja seome vastavate tehingutega programmis. Mappide vahele ei jää enam sisuliselt mitte midagi.

Online ligipääs: saad ligipääsu programmile 24/7, seega kõikidele dokumentidele, sh ka nendele, mis oled meile saatnud paberil.

Turvalisus: kõik elektroonilised andmed on turvaliselt kaitstud ja ka varundatud.

Nõustamine: Sul on olemas kindel partner, kellele helistada, kelle käest küsida, keda võid kinnisilmi usaldada. Igas äris on momente, kus tekib kahtlus, kas teha ühte või teistmoodi.

Mis on aga kõige peamine – Sa saad keskenduda enda ärile! Selle juhtimisele ja paremale töökorraldamisele!

Teenust kasutades ei ole vaja

 • otsida uut töötajat;
 • organiseerida täiendavat töökohta büroos;
 • osta vajaminevat tehnikat;
 • osta või rentida majandustarkvara;
 • muretseda tarkvara uuenduste pärast;
 • maksta hooldustasusid;
 • muretseda koolitamise pärast;
 • otsida puhkuseasendajat;
 • arhiveerida raamatupidamise dokumente;
 • ja palju muud!
Teenus sisaldab

Raamatupidamisarvestust

 • Raamatupidamise sisseseadmine (sh algbilansi koostamine)
 • Dokumentide korrastamine ja vajalike rekvisiitide olemasolu kontroll
 • Dokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine
 • Pea- ja päevaraamatu pidamine
 • Müügi- ja ostuvõlgade arvestus (reskontrod)
 • Käibevahendite arvestust (kassa, pank jms)
 • Lähetuse aruannete koostamist ja päevarahade arvestust (komandeeringud)
 • Aruandlust aruandvate isikutega (majanduskulud)
 • Müügiarvete koostamine
 • Maksekorralduste ettevalmistamine pangas vastavalt maksetähtajale

Põhivarade ja väikevahendite arvestust

 • Põhivarade arvelevõtmine ja nende mahakandmine
 • Põhivara kaardi pidamine
 • Väikevahendite arvestus
 • Kulumi arvestus

Palga- ja personaliarvestust

 • Töölepingute haldus, sh erinevate üleandmis-vastuvõtmis aktide vormistamine
 • Tööajaarvestus, sh tööajatabelite koostamine
 • Palgalipikute koostamine ja vastavate tabelite pidamine
 • Tasumisele kuuluvate palkade arvutamine ja maksefaili ettevalmistamine ja/või panka üleslaadimine
 • Puhkusetasude arvestus
 • Puhkusepäevade arvestus
 • Töötajale tõendite koostamine

Tööajatega on seotud lisaks palgale veel ka muid igapäevases tegevuses ettetulevaid toiminguid:

 • kulutuste hüvitamine (ehk siis majanduskulude hüvitamine);
 • lähetuste arvestamine (ehk siis komandeeringud ja nendega seotud päevarahad)

Maksuarvestust

 • Käibemaksu arvestus (vajadusel)
 • Maksude arvutamine palkadelt
 • Erisoodustustelt ja muudelt ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksude arvutamine
 • Ettevõtte tulumaksuarvestus (dividendid)

Nõustamist

 • Raamatupidamise sisseseadmisel
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
 • Majandusaasta aruande koostamisel
 • Maksuriskide hindamisel ja kavandamisel

Aruandlust

 • Käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Palkadelt (TSD) arvestatud maksude deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Muude deklaratsioonide esitamine
 • Füüsilise isiku tulude deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
 • Vahebilansi ja -kasumiaruande koostamine
 • Statistikaaruanded (neid on päris palju!)

Majandusaasta aruande koostamine

 • Kontode saldode inventeerimine, sh saldoteatiste saatmine partneritele
 • Inventuurilehtede koostamine
 • Koostame Äriregsitri infosüsteemis majandusaasta aruande
 • Audiitorile dokumentide ettevalmistamine ja vajadusel selgituste andmine

Arhiveerimist

 • Dokumentide säilitamist kogu lepinguperioodi jooksul (digitaalselt)
 • Dokumentide hävitamist pärast tähtaja möödumist
Lisatasu eest

Raamatupidamise taastamine

 • Eelmiste arvestusperioodide majandustehingute taastamine ja nende kandmine raamatupidamisse
 • Kaotsiläinud dokumentide taastamine (päringud ostjatelt või tarnijatelt dokumendi koopiate saamiseks jms)

Muud teenused

 • Maksukontrolliks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja väljatrükkide tegemine
 • Volituse alusel esindame klienti ametiasutustes (Maksuamet, Haigekassa jms)
 • Likvideerimisbilansi koostamine
 • Muu aruandlus vastavalt soovile, näiteks objekti tulemi arvestus
 • Paberile trükitavad arved ja aruanded
 • Dokumentide printimine, kopeerimine ja skanneerimine (kuni A3 formaadis, must-valgelt või värviliselt)
Hinna kujunemine

Raamatupidamise teenustasu sõltub tehtava töö mahukusest. Mida vähem tööd tehakse, seda väiksem on teenustasu arve.

Töö mahukus sõltub majandustehingute hulgast ja dokumentide töötlusele kuluvast ajahulgast.

Meie firmas on kasutusel grupihaldus tarkvara eGroupWare, milles registreerime kõik kliendile tehtavad tööd minuti täpsusega:
– dokumentide sorteerimine ja korrastamine;
– dokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi;
– saldode kontrollimine;
– aruandluse koostamine;
– maksudeklaratsioonide esitamine jms.

Näiteks: kui firmas on ühes kuus 10 müügiarvet, 5 ostuarvet, 11 pangatehingut ja 1 töötaja, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu mitte käibemaksukohustuslasele ligikaudu 52 eurot. Kui firma on aga käibemaksukohustuslane, siis on teenustasu ligikaudu 56 eurot.

Mitte käibemaksukohustuslastele osutame teenust ka kvartali, poolaasta või aasta kaupa. Sellisel juhul oleks teenustasu vastavalt ülaltoodud näitele: kvartalis ligikaudu 104 eurot, poolaastas ligikaudu 197 eurot ja aastas ligikaudu 368 eurot. Seega väiksemad firmad saavad sellisel kujul hoida raamatupidamisteenuse pealt päris palju kokku.

Suurema dokumentide mahuga kliendid saavad dokumentide hulga pealt allahindlust, seda põhjusel, et firma spetsiifikasse süvenemine võtab oluliselt vähem aega.

Näiteks: kui firmas on 100 müügiarvet, 50 ostuarvet, 120 pangatehingut, 10 kassatehingut ja 5 töötajat, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu ligikaudu 379 eurot.

Põhimõtteliselt võib kokkuvõtteks öelda, et mida suuremat hulka dokumente korraga töötleme, seda odavamaks läheb ühe dokumendi töötlemise hind.

Personaalse pakkumise saamiseks palume saata meile hinnapäring.